POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Splošno

Spletna stran www.shiro.com (»spletna stran«) je namenjena samo uporabnikom izdelkov, ki vsebujejo ali dovajajo nikotin, ki so stari vsaj 18 let in živijo na območju Republike Slovenije.

Pred uporabo spletne strani mora obiskovalec potrditi, da je uporabnik izdelkov, ki vsebujejo ali dovajajo nikotin, da ima vsaj 18 let in da prebiva na območju Republike Slovenije. Prav tako se mora strinjati s temi pogoji uporabe spletne strani (»pogoji uporabe«). Če se obiskovalec ne strinja s temi pogoji uporabe, spletne strani ne sme uporabljati.

Pogoji uporabe so na voljo na spletni strani. Obisk ali nadaljnja uporaba spletne strani pomenijo, da se obiskovalec strinja s pogoji uporabe. Spremembe pogojev uporabe bodo objavljene na spletni strani, vsakršna nadaljnja uporaba spletne strani po objavi takšnih sprememb pa bo pomenila, da se obiskovalec strinja s temi spremembami.

Uporaba tobačnih izdelkov škoduje vašemu zdravju in je zasvajajoča. Več informacij o tem je na voljo na: https://www.pmi.com/our-business/about-us/our-views/health-effects-of smoking-tobacco .

Lastništvo in spremembe spletne strani

To spletno stran upravlja Philip Morris Ljubljana d. o. o. (»PM«), ki ima registriran sedež v Ljubljani na naslovu Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI55739172. PM je registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 5523869, z osnovnim kapitalom 8,763,00 EUR, ki je plačan v celoti.

Spletna stran vsebuje logotipe in druge blagovne znamke ter oznake storitev, ki so last PM oz. za katere ima PM dovoljenja. Spletna stran lahko prav tako vključuje blagovne znamke oz. oznake storitev tretjih oseb. Vse te blagovne znamke so last zadevnih lastnikov, vsak uporabnik spletne strani pa se strinja, da jih ne bo uporabljal oz. prikazoval na noben način brez predhodnega pisnega dovoljenja zadevnega lastnika blagovne znamke. Vsebina na spletni strani je zaščitena na podlagi zakonodaje o intelektualni lastnini.

PM si pridržuje pravico do spremembe, prilagoditve, skrajšave, dopolnitve in/ali izbrisa spletne strani oz. vsebine na spletni strani, in sicer kadarkoli, ne da bi ohranil prejšnjo različico.

Uporaba spletne strani

Spletna stran in celotna vsebina na spletni strani sta na voljo izključno za nekomercialno in informativno uporabo. Spletna stran ni vzpostavljena z namenom oglaševanja ali trženja. Uporaba spletne strani in njene vsebine, še posebej pa razmnoževanje, zastopanje, deljenje, sporočanje, dajanje v obtok, razširjanje, sprememba, licenciranje, prodaja ali kakršno koli drugo izkoriščanje spletne strani in/ali njene vsebine, besedila, delov besedila ali statičnih ali animiranih sličic, zvočnih posnetkov, programske opreme ter vseh drugih podatkov ali informacij, je izrecno prepovedano brez predhodnega pisnega soglasja PM.

Ta spletna stran lahko vsebuje določene pretekle informacije, za katere ni nujno, da so ažurne, in so namenjene zgolj za vašo referenco. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino na spletni strani, vendar pa nimamo nobene obveznosti posodobiti informacij na spletni strani. Strinjate se, da ste odgovorni za spremljanje sprememb na spletni strani.

Uporaba izdelkov, ki vsebujejo ali dovajajo nikotin

Naši izdelki so namenjeni samo odraslim uporabnikom izdelkov, ki vsebujejo ali dovajajo nikotin. Naši izdelki vsebujejo nikotin, ki je zelo zasvajajoča substanca. Nikotinskih izdelkov naj ne uporabljajo noseče oz. doječe matere ali osebe, ki so slabega zdravja. Naši izdelki niso namenjeni za nakup ali uporabo osebam, ki (i) niso dopolnile 18 let oz. (ii) če je zakonska starostna omejitev za nakup tobačnih izdelkov v vaši državi višja od 18 let, potem izdelki niso namenjeni za nakup ali uporabo osebam, ki še niso dopolnile minimalne zahtevane starosti. Medtem ko zagotavljamo, da so naši izdelki narejeni v skladu z visokimi standardi, se strinjate, da boste naše izdelke uporabljali na lastno odgovornost. SHIRO NI BREZ TVEGANJA IN NAJBOLJŠI NAČIN ZA ZMANJŠANJE ZDRAVSTVENIH TVEGANJ, KI SO POVEZANA Z UPORABO IZDELKOV, KI VSEBUJEJO ALI DOVAJAJO NIKOTIN, JE POPOLNO PRENEHANJE Z UPORABO LE-TEH.

ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, POTEM NE SMETE UPORABLJATI TE SPLETNE STRANI.

Povezave

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb. Te povezave so ponujene samo zaradi praktičnosti. Ker nimamo nobenega nadzora nad temi spletnimi stranmi, prav tako jih ne pregledujemo, prosimo, upoštevajte, da:
• jih ne podpiramo, zanje ne odgovarjamo, prav tako pa vam ne moremo podati nobenih obljub v zvezi z njimi: še posebej ne odgovarjamo za pogoje, ki veljajo za takšne spletne strani, niti za njihovo prakso zasebnosti, njihovo razpoložljivost, vsebino, oglaševanje, izdelke ali drugo gradivo, storitve ali informacije, ki jih ponujajo; in
• do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.
• Vstavljanje delov vsebin z drugih spletnih straneh pa tudi vzpostavljanje povezave ali globinske povezave na spletno stran je prepovedano.

Zasebnost in piškotki

Do obsega, v katerem na spletni strani zbiramo vaše osebne podatke, jih zbiramo in obdelujemo v skladu s svojim obvestilom o zasebnosti. Prosimo vas, da si obvestilo preberete. Tam piše tudi, katere vaše osebne podatke zbiramo, kako jih uporabljamo, s kom jih delimo, kako jih varujemo, predstavljene so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite.

Ta spletna stran prav tako uporablja piškotke in podobno tehnologijo za samodejno zbiranje določenih podatkov o obiskovalcih. Če želite izvedeti več o takšnih tehnologijah (vključno s piškotki Google Analytics), kako jih uporabljamo in kako jih lahko sprejmete ali zavrnete, preglejte Nastavitve piškotkov na spletni strani.

Pred uporabo spletne strani si preberite obvestilo o zasebnosti in nastavitve piškotkov. Tako kot pogoje uporabe lahko tudi ta obvestila kadar koli spremenimo.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Vsakršna uporaba spletne strani je na lastno odgovornost obiskovalca oz. uporabnika. Spletna stran se ponuja v stanju, v kakršnem je na voljo. PM si pridržuje pravico, da kadar koli omeji oz. prekliče vaš dostop do spletne strani oz. do katere koli funkcije ali dela spletne strani. PM in njegove podružnice zavračajo vsakršno odgovornost oz. ne jamčijo, da (i) je spletna stran in vsebina na spletni strani točna, popolna in aktualna (razen Varnostnih opozoril in navodil za uporabo SHIRO, ki si jih prizadevamo redno vzdrževati na spletnem mestu), (ii) bo dostop do spletne strani in uporaba spletne strani nemotena in brez napak, (iii) bo spletna stran varna, brez virusov ali druge zlonamerne programske opreme. Vsak obiskovalec oz. uporabnik je sam odgovoren za vso škodo, ki jo lahko utrpi njegov računalnik, oz. za vsakršno izgubo podatkov, do katere lahko pride zaradi uporabe spletne strani, prav tako prevzema vse stroške, ki so potrebni za servis ali popravilo.

Omejitev odgovornosti

Ne izključujemo in ne omejujemo nobene odgovornosti, ki se je ne more izključiti ali omejiti zaradi zakonodaje, odgovornosti za smrt ali poškodbe zaradi naše malomarnosti ali odgovornosti, ki bi nastala zaradi goljufivih lažnih navedb ali hude malomarnosti.

Ne odgovarjamo za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi vaše uporabe spletne strani, če bi kršili te pogoje uporabe, oz. ki bi bila povzročena zaradi tehnološko škodljivih materialov ali dejanj (npr. virus ali DDOS napad), kar lahko vpliva na vašo računalniško opremo, programe, podatke ali druge materiale v povezavi z vašo uporabo naše spletne strani ali na kateri koli spletni strani, do katere vodi povezava.

Strinjate se, da je delovanje spletne strani odvisno od pravilnega in učinkovitega delovanja interneta in druge opreme in storitev tretjih oseb (vključno z vašo lastno napravo oz. spletnim brskalnikom) in da za te stvari ne jamčimo in zanje nismo odgovorni. Ne odgovarjamo za nobene posebne, posredne, kazenske ali posledične izgube ali škodo oz. za nobeno izgubo podatkov, dobička, prihodka, posla ali dobrega imena.

Če povzročite tehnično motnjo na spletni strani oz. na sistemu, ki prenaša spletno stran vam ali drugim, odgovarjate za vso izgubo, obveznosti, izdatke, škodo in stroške, tudi za odvetniške stroške in stroške sodišča, ki bi bili povzročeni zaradi motnje.

Kompenzacija

Vsak obiskovalec oz. uporabnik, ki povzroči tehnično motnjo na spletni strani oz. na sistemu, ki prenaša spletno stran, je odgovoren za vsakršno škodo, kamor spadajo tudi razumni odvetniški stroški in stroški sodišča, ki bi bili povzročeni zaradi motnje.

Sprememba pogojev uporabe

PM si pridržuje pravico, da kadar koli, po lastni presoji, spremeni, doda ali odstrani te pogoje uporabe, bodisi delno bodisi v celoti. Spremembe teh pogojev uporabe veljajo od objave takšnih sprememb na spletni strani. Vsakršna nadaljnja uporaba spletne strani s strani obiskovalca oz. uporabnika po objavi sprememb teh pogojev uporabe pomeni, da se obiskovalec oz. uporabnik s takšnimi spremembami strinja.

Zakonska in sodna pristojnost

Te pogoje uporabe in vsakršno uporabo spletne strani urejajo zakoni Republike Slovenije. Sodišča v Republiki Sloveniji imajo izključno pristojnost za vse ukrepe v zvezi s to spletno stranjo in pogoji uporabe.

Druge pomembne pravice, ki izvirajo iz teh pogojev uporabe

Svoje pravice in obveznosti iz teh pogojev uporabe lahko prenesemo na drugo organizacijo, vendar to ne bo vplivalo na vaše pravice, ki izvirajo iz teh pogojev uporabe.

Če od vas ne zahtevamo izvedbe vaših dolžnosti, ki izvirajo iz teh pogojev uporabe, oz. če zoper vas ne izvršimo svojih pravic oz. če s tem odlašamo, to ne pomeni, da smo se odpovedali svoji pravici izvrševanja zoper vas oz. da vam teh dolžnosti ni treba upoštevati. Če se odločimo, da se bomo odpovedali svoji pravici izvršitve ukrepov zoper vas zaradi kršitve teh pogojev uporabe, vam bomo to sporočili samo v pisni obliki.

Vsak odstavek v teh pogojih uporabe deluje ločeno. To pomeni, da če se katero koli sodišče ali ustrezni organ odloči, da je kateri koli od teh odstavkov nezakonit oz. neizvedljiv, bodo drugi odstavki ostali v polni veljavnosti.

Ti pogoji uporabe niso namenjeni za zagotavljanje pravic kateri koli drugi osebi razen nam in vam.

Kontaktni podatki

Če imate kakršna koli vprašanja o pogojih uporabe, nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 34 54 ali pa nam pišete na contactsi.shiro@pmi.com oz. Philip Morris Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana.

Prosimo, vnesite svoj rojstni datum in potrdite, da ste polnoletni uporabnik tobačnih izdelkov oz. drugih izdelkov, ki vsebujejo nikotin.